//Jehová está dentro de mí, poderoso, poderoso
Se gozará sobre mí con alegría y con amor
Se regocijará sobre mí con cánticos
Jehová está dentro de mí, poderoso, poderoso, poderoso//